ZLOT TALENTÓW 2022
Obozy sportowo - rehabilitacyjne
Co roku regenerujemy swe siły na obozie...
O nas
Placówka, położona w niezwykle malowniczej okolicy, na skraju...
Teatr
Grupa przygotowując spektakl nigdy nie pracuje na „gotowym” scenariuszu...
Malta Strong
Malta Strong to impreza o charakterze sportowym wzorowana... -
Integracja środowisk
Jesteśmy placówką, która stawia na integracje zarówno między domownikami, jak i z innymi placówkami.

Untitled 2

Realizacja projektu "Antidotum"

„ANIDOTUM”

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Zadanie polega na realizacji cyklu zajęć wspierająco - aktywizujących na terenie 3. placówek, których przedmiotem funkcjonowania jest rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie
 3. Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie

W okresie 1 września – 30 listopada realizowane będą kategorie zajęć :

 1. Zajęcia zakresu rehabilitacji ruchowej:
  1. masaż tkanek głębokich - forma masażu polegająca na oddziaływaniu na tkanki poprzez ucisk (dostosowany do stanu funkcjonalnego beneficjenta oraz powolny ruch przesuwania tkanek poprzez użycie ręki terapeuty
  2. kinesiotaping (inaczej plastrowanie) - metoda będąca dobrym uzupełnieniem masażu tkanek głębokich. Polega na przyklejaniu elastycznej taśmy na tkankę w celu poprawy pracy mięśni.
  3. zestaw ćwiczeń z piłkami lekarskimi (o różnej masie i wielkości) - zajęcia polegające na przeprowadzeniu rozgrzewki, przedstawieniu prawidłowej pozycji do wykonania ćwiczenia oraz na wykonaniu zaprezentowanego wyizolowanego ruchu lub sekwencji ruchów.
  4. Zajęcia zakresu psychoedukacji i terapii pedagogicznej :
   1. Geloterapia jako metoda terapeutyczna: - śmiechoterapia – ćwiczenia praktyczne - Yoga śmiechu - wizualizacje – techniki kierowanej wyobraźni
   2. Trening usprawniający zapamiętywanie: - ćwiczenia z mnemotechnik : piktogramy, łańcuchy skojarzeń zagadnieniami, mapy myśli porządkujące materiał od najbardziej ogólnego hasła, aż po szczegóły zagadnienia, haki pamięciowe (kojarzenie cyfr z przedmiotami/kształtami), pałac pamięci (przyporządkowywanie materiału do zapamiętania do przedmiotów w znanym nam miejscu) - medytacja - mindfulness (trening uważności - ćwiczenia umysłu, przeznaczone głównie dla osób, które nie radzą sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, pomocny także w przypadku depresji, uzależnień, zaburzeń odżywiania)
   3. Zdolność prowadzenia refleksji- namysłu nad moralną zdolnością własnych zachowań. Autorefleksja : Jak postępować ? Jaki powinienem być, by nie być w sprzeczności z samym sobą, a z drugiej - by nie ograniczać wyboru innym osobom ? - pojęcie i struktura moralności - różnica między normą moralną a normą obyczajową - wartości: szacunek; uczciwość; odpowiedzialność; odwaga; samodyscyplina; pokojowość; sprawiedliwość; szczęście, optymizm, humor; przyjaźń i miłość; solidarność; piękno; mądrość – autorefleksja.
  5. Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii jako element wspomagający rozwój psychofizyczny osób z zaburzeniami psychicznymi:
   1. Muzyka jako czynnik terapeutyczny w różnych dysfunkcjach psychoterapeutycznych - Muzyka jako czynnik porządkujący i stymulujący ruch; terapia zaburzeń motoryki ciała - Emocjonalne, komunikacyjno-interakcyjne i poznawcze odziaływanie muzyki - Podtrzymanie psychiczne oraz regulacja czynności wegetatywnych organizmu
   2. Wspólne muzykowanie
   3. gra na instrumentach perkusyjnych.

 1. Zajęcia rękodzielnicze : "Kreatywnie":
  1. pouring - artystyczne wylewanie farb (narzędzia i materiały, technika "odwrócony kubek", technika "otwarty kubek", "marbling" - technika z widelcem, technika okrężna               i dmuchanie - technika powertex na obrazie
  2. wykonywanie ręcznie robionych kartek bożonarodzeniowych i okolicznościowych (m.in. z wykorzystaniem elementów drukowanych i wycinanych z wykorzystaniem plotera tnącego)
  3. "prezenty z odzysku" - odnawianie i dekorowanie uszkodzonych przedmiotów (pudełka, drewniane wieszaki, skrzynki, niewielkie meble drewniane)
  4. wykonywanie i ozdabianie przedmiotów / półproduktów z drewna i sklejki

 1. Zajęcia kulinarne - cykl pn. : "Apetyt na życie" :
  1. dietetyczne przepisy na potrawy z drobiu
  2. potrawy wegetariańskie
  3. spotkanie z dietetykiem
  4. trendy i ciekawostki w polskiej gastronomii


Grupa docelowa


Grupę docelową stanowi 90 osób z niepełnosprawnościami. Będą to dzieci, młodzież i osoby dorosłe, kobiety i mężczyźni. Beneficjentami będą przede wszystkim osoby z zaburzeniami psychicznymi : przewlekle psychicznie chore lub niepełnosprawne intelektualnie (głównie w stopniu umiarkowanym i znacznym). U znacznej części osób występują zaburzenia sprzężone : niedosłuch, ograniczona sprawność ruchowa, wady wzroku, zaburzenia ze spektrum autyzmu. ­Uczestnikami projektu będą mieszkańcy powiatów : poznańskiego .(ziemskiego) i złotowskiego. ­Większość - to mieszkańcy małych miejscowości.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej


Rozwiązywanie problemów osób z zaburzeniami psychicznymi napotyka wciąż na nowe progi i bariery. ­W dalszym ciągu przypisywane są im cechy słabych, niezaradnych, pozbawionych zainteresowań, wszelkiej inwencji. ­Nadal spotykamy się z opinią, że ich aktywność powinna ograniczać się do zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb. ­Nasze ponad 20. letnie doświadczenie pozwala na sformułowanie stwierdzenia, że tak nie jest. ­Dlatego też uważamy, że aktualnie jeden z najistotniejszych problemów polega na dostrzeżeniu potencjalnych możliwości i uzdolnień drzemiących w osobach niepełnosprawnych - oczywiście przy bezwarunkowej akceptacji ich potrzeb i ograniczeń. Samo dostrzeżenie nie rozwiąże problemu. Niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających optymalny rozwój umiejętności, uzdolnień i zainteresowań niepełnosprawnych. W domu rodzinnym, czy nawet w trakcie pobytu w różnego typu placówkach nie zawsze jest to możliwe. ­Skutkiem braku odpowiednich warunków i zaniechania właściwych działań jest zbyt duża zależność osób z zaburzeniami psychicznymi od rodziców i opiekunów, niski poziom aktywności własnej, nieumiejętność spędzania czasu wolnego w ciekawy sposób. Udział w cyklu zajęć wspierająco - aktywizujących pozwoli (przynajmniej w pewnym zakresie) rozwiązać problemy, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami, a w szczególności z zaburzeniami psychicznymi: a) wąski zakres zainteresowań - udział w zajęciach wpłynie korzystnie na jego rozszerzenie b) trudności w organizacji, zagospodarowaniu czasu wolnego - udział w zajęciach wykształci umiejętność spędzania czasu wolnego w sposób czynny, aktywny, różnorodny c) stosunkowo niski poziom opanowania umiejętności przydatnych w życiu codziennym - podejmowane działania wpłyną pozytywnie na rozszerzenie zakresu i udoskonalenie umiejętności przydatnych na co dzień d) często - niski status w domu rodzinnym - nabycie umiejętności przygotowywania potraw i wykonywania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z drewna spowoduje poprawę statusu osoby z niepełnosprawnościami jako członka rodziny. e) nadmierna zależność od rodziców i opiekunów - rozszerzenie zakresu umiejętności, podwyższenie poziomu ich opanowania wpłynie pozytywnie na usamodzielnienie się beneficjentów poprawę w zakresie zaradności życiowej.

Zadanie realizowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

           Realizator zadania : Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich. Pomoc Maltańska.

Antidotum

 

Akademia Umiejętności - podsumowanie

Akademia Umiejętności - podsumowanie

11 luty 2024

Akademia Umiejętności, to nazwa zadania realizowanego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” w okresie 1 października – 31. grudnia 2023r., współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa...

W świątecznym klimacie ...

W świątecznym klimacie ...

16 grudzień 2023

„Wieczór z Aniołami” ma już swoje stałe miejsce w kalendarzu imprez organizowanych w powiecie poznańskim. – To cykliczne spotkanie przedświąteczne, będące jednocześnie doskonałą okazją do prezentacji dorobku artystycznego osób z...

List Prezydenta ZPKM

List Prezydenta ZPKM

03 grudzień 2023

  Drodzy Podopieczni i Wolontariusze Zakonu Maltańskiego!   W tym wyjątkowym czasie, 3 grudnia, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, oraz 5 grudnia, Dzień Wolontariusza, pragnę skierować do naszych Podopiecznych słowa wsparcia oraz oddać hołd...

Talent Roku za piosenkę

Talent Roku za piosenkę

13 październik 2023

Maciej Przybylski wygrał nagrodę Talent Roku w jedenastej edycji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowych z Lubonia wyróżnienie otrzymał za wykonanie piosenki...

Darłówko 2023

Darłówko 2023

02 wrzesień 2023

17 – to liczba naszych wakacyjnych wyjazdów do Darłówka. Coś w tym musi być – Darłówko chyba nas po prostu urzekło. Tylko cztery razy próbowaliśmy znaleźć letnie szczęście gdzie indziej,...

Zapraszamy na XI Zlot Talentów

Zapraszamy na XI Zlot Talentów

23 sierpień 2023

Szukamy talentów - już po raz XI ! Z myślą o potencjale artystycznym, jaki mają w sobie osoby z niepełnosprawnościami powstał projekt organizacji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych –...

Zasłużony dla Miasta Puszczykowa

Zasłużony dla Miasta Puszczykowa

22 czerwiec 2023

W dniach od 16 do 18 czerwca 2023 r. odbywały się Dni Puszczykowa.  W piątek, 16 czerwca o godzinie 18.30 odbyła się uroczystość wręczenia honorowych tytułów „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa”....

Siłacze pokazali moc

Siłacze pokazali moc

21 czerwiec 2023

Zawody „Malta Strong” już dawno wpisały się do powiatowego kalendarza imprez skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami. – W Puszczykowie spotykamy się już dwudziesty raz, choć jubileuszu w jakiś szczególny sposób...

Karnawałowe i Ostatkowe tańcowanie

Karnawałowe i Ostatkowe tańcowanie

02 marzec 2023

W minionym czasie w naszym domu panował bardzo taneczny klimat, a to wszystko za sprawą karnawału oraz ostatków. Uczestnicy wraz z terapeutami zorganizowali zabawę karnawałową na którą zaprosiliśmy uczestników Warsztatów...

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa

22 luty 2023

Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Obrzęd ten ma miejsce w czasie liturgii słowa po homilii i zastępuje akt pokuty. Kapłan ze złożonymi rękami zachęca najpierw...

Relacja z Wieczoru z Aniołami

Relacja z Wieczoru z Aniołami

11 grudzień 2022

Wieczór z Aniołami W czwartek 8 grudnia, zgodnie z prawie dwudziestoletnią tradycją spotkaliśmy się w Sali Jana Pawła II w Kościele pw. Św. Józefa w Puszczykowie. Oczywiście – na „Wieczorze...

Ulotka informacyjna "Aktywność i Rozwój"

Ulotka informacyjna "Aktywność i Rozwój"

22 listopad 2022

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem nowej ulotki z przydatnymi danymi kontaktowymi placówek, które świadczą wsparcie osobom z niepełnosprawnościami i nie tylko.Ulotka powstała w ramach realizacji programu "Aktywność i...

Wieczór z Aniołami 2022 [Zgłoszenia]

Wieczór z Aniołami 2022 [Zgłoszenia]

12 październik 2022

Szanowni Państwo! Jak co roku zapraszamy na „Wieczór z Aniołami”. Tak na wszelki wypadek nadmieniamy, że jest to spotkanie nastawione na prezentację dorobku artystycznego (związanego z tematyką Świąt Bożego Narodzenia)...

Jubileuszowy Zlot Talentów

Jubileuszowy Zlot Talentów

18 wrzesień 2022

Poznaliśmy Talent Roku Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Mieszkańców Powiatu Poznańskiego. To wyróżnienie otrzymałarosław Trepto z WTZ w Boduszewie. – Jak na dziesiątą, jubileuszową edycję przeglądu przystało, poziom...

25.06. – 06.07.2022… „Morze nasze morze” …

25.06. – 06.07.2022… „Morze nasze morze” …

25 lipiec 2022

Ku zaskoczeniu wielu osób, w tym roku nie wybraliśmy się do naszego ukochanego Darłówka, lecz 125 km na zachód. Wszystko po to, aby dotrzeć do urokliwego miasteczka Pogorzelica i poznawać...

Igrzyska, igrzyska ...

Igrzyska, igrzyska ...

13 czerwiec 2022

W sobotę, 11 czerwca nasza 8. osobowa ekipa zameldowała się na stadionie w Swarzędzu Wzięliśmy udział  w Powiatowych Igrzyskach dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami”. Pogoda dopisała (chuba nawet za...

Siłacze w akcji - Malta Strong 2022

Siłacze w akcji - Malta Strong 2022

11 czerwiec 2022

Wyrzut lekarski siłacza, przysiad z ketlem czy spacer buszmena – to tylko niektóre z konkurencji, z jakimi musieli się zmagać uczestnicy dziewiętnastej edycji zawodów dla osób z niepełnosprawnościami pod nazwą...

Prawdziwa integracja

Prawdziwa integracja

26 kwiecień 2022

Za nami kolejne radosne spotkanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z całego powiatu poznańskiego. Po raz 4 mieliśmy okazję spotkać się i zaprezentować nasze talenty z zakresu...

Maltańskie śniadanie

Maltańskie śniadanie

13 kwiecień 2022

Jak święta, to widomo również porządki przedświąteczne, których w ostatnim czasie było bardzo dużo. Lecz najważniejszym wydarzeniem było wspólne przedświąteczne śniadanie wielkanocne. Nie zabrakło ciepłych słów Pana Kierownika oraz prezentów...

Konkurs fotograficzny Owińska

Konkurs fotograficzny Owińska

05 kwiecień 2022

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, w ramach obchodów 75-lecia istnienia placówki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem “Piękno zamknięte w kadrze”. Ma on charakter otwarty...

Propozycje kulturalne

Propozycje kulturalne

03 kwiecień 2022

Na łamach Prasowej17. polecamy najciekawsze książki, filmy, płyty oraz gry. W roli naszych recenzentów występują prawdziwi fachowcy. Do wysłuchania konkretnych płyt zachęca Jakub Kozłowski z Wydawnictwa In Rock z Czerwonaka,...

Jubileuszowy Zlot

Jubileuszowy Zlot

03 kwiecień 2022

W środowisku osób z niepełnosprawnościami nie brakuje osób utalentowanych. To właśnie z myślą o nich, już od kilku lat, organizowany jest Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu...

1 miejsce na Turnieju "Zaradni - samodzielni"

1 miejsce na Turnieju "Zaradni - samodzielni"

31 marzec 2022

W dniu 29 marca wzięliśmy udział w IV Integracyjnym Turnieju p. n. ZARADNY – SAMODZIELNY zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im Janusza Korczaka w Mosinie. Konkurencje przygotowane przez nauczycieli...

Zapraszamy na X Zlot Talentów

Zapraszamy na X Zlot Talentów

16 marzec 2022

Szukamy talentów - już po raz X ! Z myślą o potencjale artystycznym, jaki mają w sobie osoby z niepełnosprawnościami powstał projekt organizacji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych –...

Świętowanie i tańcowanie

Świętowanie i tańcowanie

02 marzec 2022

Walentynki, karnawał, tłusty czwartek to tylko niektóre z wydarzeń, które świętowaliśmy w ostatnim czasie w DPM. Było wesoło, smacznie i tanecznie. W ramach obchodów święta Walentynek uczestnicy stworzyli fantastyczne ramki...

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy!

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy!

28 luty 2022

  Drodzy Przyjaciele, Mając na uwadze obecną sytuację na Ukrainie oraz setki tysięcy uchodźców zmierzających do naszego kraju Zarząd Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Poznaniu przystąpił do natychmiastowej pomocy osobompotrzebującym....

Zamek pełen poezji

Zamek pełen poezji

13 luty 2022

Teatr Muzyczny w Poznaniu przygotował niespodziankę dla miłośników historii i poezji, choć nie tylko… – Mamy dla Was premierę pierwszego odcinka wyjątkowego cyklu pt. “Zamek pełen poezji”, który realizujemy wspólnie...

Zdrowych i spokojnych

Zdrowych i spokojnych

23 grudzień 2021

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym. Społeczność Domu Pomocy Maltańskiej...

Jedyny taki wieczór…

Jedyny taki wieczór…

15 grudzień 2021

Po rocznej przerwie, w kościele św. Józefa w Puszczykowie odbyło się tradycyjne wydarzenie artystyczne pod nazwą „Wieczór z Aniołami”. – Jest ono nie tylko okazją do przedświątecznego spotkania, ale także...

Podsumowanie "Antidotum"

Podsumowanie "Antidotum"

06 grudzień 2021

W ubiegłym tygodniu odbyły się podsumowania realizowanego projektu "Antidotum". Zarówno w nszym Domu Pomocy Maltańskiej, jak i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym...

Pod wpływem "Antidotum"

Pod wpływem "Antidotum"

15 listopad 2021

Z dumą przedstawiamy fotorelację z realizacji trwającego w naszym Domu Pomocy Maltańskiej projektu pn."Antidotum".  

Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego

Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego

09 listopad 2021

"Aktywność i Rozwój drogą do zdrowia psychicznego" to nazwa projektu finansowanego z dotacji, który obecnie realizujemy w Naszym Domu Pomocy Maltańskiej. Oczywiście wszystko odbywa się przy ściśle określonych zasadach obowiązujących...

Stylizacja paznokci na profesjonalnie

Stylizacja paznokci na profesjonalnie

09 listopad 2021

W minionym tygodniu, w ramach projektu "Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego" uczesniczki naszego DPM wzięły udział w zajęciach dotyczących dbania o skórę dłoni oraz stylizacji paznokci. Miłym zaskoczeniem...

Relacja ze Zlotu Talentów

Relacja ze Zlotu Talentów

29 październik 2021

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku „Gościnni” otrzymał nagrodę Talent Roku w dziewiątej edycji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Zlot Talentów”. Przedstawicieli tej placówki doceniono za spektakl pt....

„Maltańczycy we Wrocławskim ZOO”

„Maltańczycy we Wrocławskim ZOO”

17 październik 2021

Na całodzienną wyprawę wybraliśmy się wspólnie z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie. Pierwszym wyzwaniem okazała się godzina wyjazdu. Aby wyjechać do Wrocławia wszyscy musieliśmy wstać wcześnie rano...

Realizacja projektu "Antidotum"

Realizacja projektu "Antidotum"

01 październik 2021

„ANIDOTUM” działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek Zadanie polega na realizacji cyklu zajęć wspierająco - aktywizujących na terenie 3. placówek, których przedmiotem...

Nasze Darłówko

Nasze Darłówko

05 wrzesień 2021

Jeśli nas pamięć nie zawodzi – w Darłówku jesteśmy po raz piętnasty. Wszystko zaczęło się przed osiemnastoma laty. Wtedy to po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na letni, dwutygodniowy wypad. Od...

Igrzyska Olimpijskie w Swarzędzu

Igrzyska Olimpijskie w Swarzędzu

20 lipiec 2021

Tradycją lat ubiegłych w Swarzędzu odbyły się Powiatowe Igrzyska dla Dzieci  i Osób z Niepełnosprawnościami. Całkiem niedawno mieliśmy okazję rywalizować w trakcie zmagań siłaczy Malta Strong w Puszczykowie, a dzisiaj...

Ponownie przed wielkim ekranem

Ponownie przed wielkim ekranem

12 lipiec 2021

Prawdziwi kinomaniacy wyruszyli ponownie do Poznańskich Multipleksów, aby być na bieżąco z najnowszymi produkcjami światowej kinematografii. W minionym miesiącu nie zabrakło śmiechu w czasie oglądania jednej z najnowszej produkcji Pictures...

Malta Strong 2021

Malta Strong 2021

07 lipiec 2021

Osoby z niepełnosprawnościami ponownie mogły rywalizować w zawodach pod nazwą Malta Strong. – To już osiemnasta edycja tej imprezy. Wracamy po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Ta przerwa zresztą sprawiła, że...

Sukces na Tanecznych Integracjach

Sukces na Tanecznych Integracjach

03 lipiec 2021

Na zakończenie tygodnia reprezentacja Naszego Domu Pomocy Maltańskiej wybrała się do Pobiedzisk na powiatową imprezę pod nazwą "Taneczne Integracje". Sam wyjazd wiązał się z wieloma emocjami, ponieważ była to pierwsza...

Spot promocyjny Zlotu Talentów 2021

Spot promocyjny Zlotu Talentów 2021

13 czerwiec 2021

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia spotu promocyjnego Zlotu Talentów 2021, który niebawem będzie transpitowany w telewizji WTK.  

W tym pięknym dniu ...

W tym pięknym dniu ...

26 maj 2021

W tym wyjątkowym dniu przesyłamy najszczersze życzenia wszystkim Mamom: Przyjmij Mamusiu proszę życzeniaNiech Ci się spełnią Twoje marzeniaBądź zawsze pełna do mnie miłościNiech nie zabraknie Ci cierpliwościNiech Cię nie złoszczą...

Maltański Turniej Tenisa Stołowego i Cymbergaja

Maltański Turniej Tenisa Stołowego i Cymbergaja

14 maj 2021

Dnia 11 maja odbył się długo wyczekiwany pierwszy po Lockdown'owy turniej pinkponga i cymbergaja, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z Sars-Cov 2. Każdy z uczestników miał okazję wziąć...

Komunikat -10-

Komunikat -10-

05 maj 2021

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Wielkopolskiegoz dnia 6 maja 2021 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie czasowo przechodzi na tryb pracy hybrydowej w terminie od dnia 10 maja 2021 r. do...

Zlot Talentów 2021

Zlot Talentów 2021

29 kwiecień 2021

W środowisku osób z niepełnosprawnościami nie brakuje osób utalentowanych. To właśnie z myślą o nich, już od kilku lat, organizowany jest Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu...

Relacja z pracy zdalnej -4-

Relacja z pracy zdalnej -4-

23 kwiecień 2021

To już prawie miesiąc, odkąd Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję dotyczącą zawieszenia działalności naszego domu. Przez cały ten czas nasi podopieczni pracują w trybie zdalnym wykonując zadania w domu. Zapraszamy serdecznie...

Ja i moje dzieła - Magdalena

Ja i moje dzieła - Magdalena

22 kwiecień 2021

Pani Magdalena jest uczestniczką Domu Pomocy Maltańskiej od 2003 roku. Jest osobą zawsze uśmiechniętą, chętnie realizuje proponowane zadania twórcze. Od samego początku w Naszym Domu pani Magdalena rozwijała swój talent...

Ja i moje dzieła - Tomasz

Ja i moje dzieła - Tomasz

08 kwiecień 2021

Cześć jestem Tomasz. Od pewnego czasu uczęszczam do Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie. Zawsze staram się być pomocny, w domu, ŚDS, czy gdzieś po drodze. Można spotkać mnie w Jadłodzielni...

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

04 kwiecień 2021

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR zaprasza placówki powiatu poznańskiego, które na co dzień prowadzą terapię zajęciową dla osób z niepełnosprawnościami (WTZ, ŚDS), do udziału w konkursie fotograficznym. –...

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

02 kwiecień 2021

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ale z autyzmem spotykamy się każdego dnia. Autyzm nie jest chorobą, ale zaburzeniem rozwoju to znaczy, że cała ścieżka rozwoju osoby autystycznej jest...

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

01 kwiecień 2021

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życiawiosny i wiarą w lepsze jutro.Pogody w sercu i radości płynącej z faktuZmartwychwstania Pańskiego.   Społeczność Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie...

Wielkanoc z Muzeum online

Wielkanoc z Muzeum online

25 marzec 2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza na cykl wydarzeń online poświęcony tematyce zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. – Niestety, sytuacja pandemiczna nie pozwala nam zorganizować tak lubianego...

Międzynarodowy Dzień Teatru

Międzynarodowy Dzień Teatru

25 marzec 2021

Darmowe oglądanie spektaklu na żywo w Internecie! 27 marca to Międzynarodowy Dzień Teatru.   Zapraszamy  do wspólnego świętowania w Internecie. Wyjątkowy dzień i wyjątkowe wydarzenie – internetowa premiera spektaklu „Zamek na...

Dzień Kolorowej Skarpetki

Dzień Kolorowej Skarpetki

21 marzec 2021

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa został ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku organizowany jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Z tej...

Masz pytania?

Środowiskowy Dom Samopomocy
Dom Pomocy Maltańskiej
ul. Dworcowa 16
62 - 041 Puszczykowo

 

 +48 61 819 44 46
 jerzy.pelowski@zakonmaltanski.pl
 pon-pt: 7.30 - 15.30

Wspierają nas!

01_powiat.png 02_fundacja.png 04_zgromadzenie.png 05_renowacja.png 800px-POL_Puszczykowo_COAsvg.png PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg Samorzd_Wojewdztwa_Wielkopolskiego.jpg
© 2024 Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie