ZLOT TALENTÓW 2022
Obozy sportowo - rehabilitacyjne
Co roku regenerujemy swe siły na obozie...
O nas
Placówka, położona w niezwykle malowniczej okolicy, na skraju...
Teatr
Grupa przygotowując spektakl nigdy nie pracuje na „gotowym” scenariuszu...
Malta Strong
Malta Strong to impreza o charakterze sportowym wzorowana... -
Integracja środowisk
Jesteśmy placówką, która stawia na integracje zarówno między domownikami, jak i z innymi placówkami.

Untitled 2

Historia domu

Obiekt mieszczący się przy ul. Dworcowej 16 należy do kompleksu budynków Zgromadzenia Ducha Świętego w Puszczykowie. Zbudowano go na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Początkowo mieścił się w nim magazyn, w którym gromadzono materiały niezbędne do budowy kościoła. Później pomieszczenia na piętrze przekształcono w sale katechetyczne. Od czasu, gdy nauczanie religii wprowadzono do szkół, budynek stał pusty, nie był w żaden sposób wykorzystany.

Kiedy w 1997 roku Zgromadzenie Ducha Świętego przekazało go Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”, zapadła decyzja o konieczności dokonania generalnej modernizacji budynku. Przed Zarządem Fundacji stanęłozadanie przebudowy i przystosowania istniejących w nim pomieszczeń do potrzeb powstającej placówki. Przede wszystkim należało doprowadzić budynek a wraz z nim przylegający ogród do stanu używalności. Latem 1997 roku grupa belgijskich skautów, w ramach wakacji spędzanych w Polsce, rozpoczęła prace remontowe. Młodzież uporządkowała ogród, wyniesiono niepotrzebne sprzęty z budynku, skuto tynki. W 1999 roku rozpoczęto generalny remont budynku, na który składały się m.in.: przebudowa ścian wewnętrznych, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej oraz remont dachu. Na bazie projektu adaptacji Domu do potrzeb niepełnosprawnych wymieniono instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną i grzewczą.

W budynkufunkcjonowała kotłownia olejowa, zapewniająca ciepłą wodę i ogrzewanie. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz utwardzenie drogi dojazdowej zostały opłacone z funduszu Miasta Puszczykowa. Ostatnim, niewątpliwie najważniejszym etapem prac remontowychi modernizacyjnych było dostosowanie poszczególnych pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W łazienkach poszerzono drzwi i zlikwidowano progi, umożliwiając swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, zainstalowano też poręcze pozwalające na sprawnei bezpieczne poruszanie się w nich. Dwie łazienki wyposażono w kabiny natryskowe, ścianyi podłogi wyłożono kolorową estetyczną glazurą. Prace remontowe budynku trwały do czerwca 2000 roku.

Już w lipcu w murach Domu Pomocy Maltańskiej – Środowiskowego Domu Samopomocy pojawili się pierwsi uczestnicy. Najpierw 16., potem 18. Od 2008 roku – liczba miejsc w naszym Domu ustabilizowała się na poziomie 25.

Oczywiście po „wprowadzeniu” się do Domu nie zakończyły się remonty i modernizacje w zasadzie trwają do dziś. Przełomowym był r. Dzięki dotacji Wojewody Wielkopolskiego mogliśmy na potrzeby ŚDS zaadaptować drugi budynek, z pomieszczeniami o powierzchni użytkowej ponad 74m2. Aktualnie całkowita powierzchnia użytkowa naszego Domu wynosi ok. 320m2, z czego wyłącznie na potrzeby uczestników wykorzystywane jest ponad 270 m2. Do bardziej znaczących prac wykonanych w roku 2008 należy modernizacja kotłowni – olej opałowy zastąpiono gazem. Zainstalowana została także platforma windowa, co było jednoznaczne z likwidacją ostatniej bariery architektonicznej.

 
 
 

Masz pytania?

Środowiskowy Dom Samopomocy
Dom Pomocy Maltańskiej
ul. Dworcowa 16
62 - 041 Puszczykowo

 

 +48 61 819 44 46
 jerzy.pelowski@zakonmaltanski.pl
 pon-pt: 7.30 - 15.30

Wspierają nas!

01_powiat.png 02_fundacja.png 04_zgromadzenie.png 05_renowacja.png 800px-POL_Puszczykowo_COAsvg.png PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg Samorzd_Wojewdztwa_Wielkopolskiego.jpg
© 2024 Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie