ZLOT TALENTÓW 2022
Obozy sportowo - rehabilitacyjne
Co roku regenerujemy swe siły na obozie...
O nas
Placówka, położona w niezwykle malowniczej okolicy, na skraju...
Teatr
Grupa przygotowując spektakl nigdy nie pracuje na „gotowym” scenariuszu...
Malta Strong
Malta Strong to impreza o charakterze sportowym wzorowana... -
Integracja środowisk
Jesteśmy placówką, która stawia na integracje zarówno między domownikami, jak i z innymi placówkami.

Untitled 2

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna prowadzona jest w naszym Domu przez pedagoga specjalnego - Lidkę oraz przez psychologa - Damiana.
 
Terapia pedagogiczna
Na zajęciach z pedagogiem uczymy się rozpoznawania i określania własnych uczuć i emocji, rozwijamy umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania próśb i oczekiwań, współdziałania na zasadach partnerstwa i wzajemnej życzliwości. Nasze zajęcia mają na celu przezwyciężanie uprzedzeń, przeciwdziałanie konfliktom w grupie, kształtowanie poprawnych więzi emocjonalnych. To czas, w którym zawsze możemy omówić nasze aktualne kłopoty i trudności, zastanowić się nad sposobami rozwiązania nurtujących nas problemów...
 
Praca psychologiczna

Praca psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie obejmuje wsparcie i pomoc Uczestnikom oraz ich rodzinom. Zadaniem psychologa jest w pierwszej kolejności zbudowanie pozytywnego kontaktu terapeutycznego oraz szeroko pojmowana diagnostyka mająca na celu poznanie poziomu intelektualnego, poziomu rozwoju procesów poznawczych, cech osobowości, umiejętności społecznych, aktualnych problemów psychologicznych, potrzeb psychicznych, poznawczych, motywacyjnych oraz społeczno-emocjonalnych. Rolą psychologa jest również okresowa ocena efektów prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z Uczestnikami zajęć, współpraca z terapeutami w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów postępowania wspierająco – aktywizującego, stwarzanie warunków do nabycia, podtrzymywania i rozwijania u Uczestników umiejętności i kompetencji niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

Zajęcia z psychologiem odbywają się, w zależności od potrzeby indywidualnie lub grupowo. Uczestnicy otrzymują wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych, konfliktowych i kryzysowych. Rozmowy z psychologiem dotyczą zarówno poważnych trudności życiowych, problemów codziennych, jak i zdarzeń i radości z  każdego dnia.

 
 
Terapia ruchowa
W zajęciach ruchowych biorą udział wszyscy uczestnicy Domu. Poranna gimnastyka opiera się głównie na ćwiczeniach ogólnorozwijających – stymulujących pracę całego organizmu. Zajęcia indywidualne prowadzone są przez fizjoterapeutę w oparciu o wnikliwą analizę zaleceń lekarskich, diagnozę aktualnych potrzeb i dysfunkcji ruchowych każdego z uczestników.
 
Sale do ćwiczeń ruchowych – grupowych i indywidualnych wyposażyliśmy w Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) – przeznaczony do ćwiczeń w odciążeniu, bieżnię elektryczną, lampę do naświetlań – Bioptron, różnego rodzaju trenażery, maty masujące, rowery rehabilitacyjne, steppery, hantle, zestaw do ćwiczeń siłowych – typu Atlas, piłki do gier zespołowych, stół do tenisa stołowego, klocki oraz płytki manipulacyjne – do ćwiczeń z zakresu usprawniania tzw. „motoryki małej”.
 
Zajęcia w Sali multisensorycznej

W Naszym Domu, jednym z niewielu miejsc gdzie możemy naprawdę „popróżnować” jest Sala Doświadczania Świata. Zajęcia w niej zapewniają naszym uczestnikom odprężenie a zarazem stymulację za pomocą światła, koloru, dźwięków, dotyku i zapachu. Pozwalają na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w atrakcyjnym otoczeniu.
 
To nie tylko relaks i odpoczynek. Kilkunastominutowe zajęcia rozwijają spostrzegawczość, pamięć sensoryczną, uwagę i motywację do samodzielnego podejmowania decyzji, powodują lepsze rozumienie otoczenia, pobudzają aktywność i oswajają z różnymi bodźcami.

Masz pytania?

Środowiskowy Dom Samopomocy
Dom Pomocy Maltańskiej
ul. Dworcowa 16
62 - 041 Puszczykowo

 

 +48 61 819 44 46
 jerzy.pelowski@zakonmaltanski.pl
 pon-pt: 7.30 - 15.30

Wspierają nas!

01_powiat.png 02_fundacja.png 04_zgromadzenie.png 05_renowacja.png 800px-POL_Puszczykowo_COAsvg.png PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg Samorzd_Wojewdztwa_Wielkopolskiego.jpg
© 2024 Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie